Квалификация
Лекционен Курс-Съвременна Факохирургия-2004
Лекцинен Курс-Глаукома в 21 век-2006
Duotrav-Нова Фиксирана Комбинация в Лечението на Глаукомата-Лекц.курс-2006
Научна Конференция-Съвременни възможности за лечение на болка и възпаление-2006
Лекционен Курс-Съвременни Методи за Диагностика на Глаукома-Периметрия-2007
Национален Глаукомен симпозиум-03.2009
Глаукомна Академия-Диагнозата на фокус-11.2009-Пловдив
Конференция по Офталмология-27-28.11.09-София
Втора магистратура по специалност"Обществено здраве и Здравен Мениджмънт" От МУ - СОФИЯ- 2015г.

Допълнителна Квалификация
Лазери в офталмологията-курс-2002
Флуресцеинова Ангиография-курс-2002
VІІ-Годишна Среща на Съюза на Очните Лекари в България-2004
VІІІ-Национален Конгрес по Офталмология-2005
Съвременни подходи в терапията на Глаукомата-Лекционен Курс-2005
15 Конгрес на Европейски Офталмологичен Съюз-Берлин-2005
Имплантационни Лещи-Acrisoft Restor-лекционен курс-2005
Национална Конференция "Тумори на Окото и Очните Придатъци"-Плевен-2006
9 Годишна Среща на Съюза на Очните Лекари в Българи-2006
Алергични Конюнктивити и Сухо Око-Диагностика и Лечение-Лекционен Курс-2006
Лекционен Курс-Глаукома-Диагностика,Класификация,Лечение-2006
Обучение-Очна Клиника-Университетска Болница-Benjamin Franklin-Berlin-09.2005
Стипендия на Европейски Офталмологичен Съюз-за едно месечно обучение в Medical Retina Department Moorfields Eye Hospital-London-09.2008

Новият апарат
Безконтактен Тонометър-Keeler
Новият апарат
AccuPach 6-Ултлазвуков Пахиметър

Hosted byVPS Хостинг компания